Category

Industriell IT & Automation

AcobiaFLUX eliminerar AstraZeneca Gotheburgs produktionsstillestånd och uppgraderar befintligt överordnat system

By Fastighetsautomation, Industriell IT & Automation, Styrning- och övervakningssystem, Systemutveckling No Comments

Genom AcobiaFLUX produkt AX Parameter Manager eliminerar nu AstraZeneca produktionsstillestånd efter ett styrsystemshaveri. AstraZeneca har påbörjat ett projekt med målet att minska stilleståndet efter ett styrsystemhaveri. I många produktionsprocesser finns en…

Read More

AcobiaFLUX har utvecklat funktioner för dataloggning till SQL för Region Jönköpings Län Fastighetstekniska avdelning

By Fastighetsautomation, Industriell IT & Automation, Styrning- och övervakningssystem, Systemutveckling No Comments

AcobiaFLUX har i nära samarbete med Region Jönköpings Läns (RJL) och deras Fastighetstekniska avdelning utvecklat funktioner för dataloggning till SQL där tidigare tredjepartsprogramvaror inte fungerat tillfredsställande. Vi har tillsammans med…

Read More

Vår nya projektprocess, prAXis – så styr vi våra projekt

By Energieffektivisering, Fastighetsautomation, Industri, Industriell IT & Automation, Infrastruktur, Styrning- och övervakningssystem, Systemintegration, Systemutveckling, Teknisk verksamhetskonsult No Comments

AcobiaFLUX driver alla kunduppdrag i projektform via vår nya projektprocess, prAXis – Projekt med AcobiaFLUX – Integration och Samverkan. Projektprocessen säkerställer att alla projekt styrs med en gemensam projektmetodik och…

Read More