REFERENSER

Vi verkar inom Industri, Infrastruktur och Fastighet. Där styr vi allt från recept för bullmaskiner och asfaltstillverkning till broar, tunnlar, flygplatser, klimatet i sjukhusets operationsrum och minskad energiförbrukning i fastigheter. Det krävs ofta djup kunskap för att göra något enkelt. Den kunskapen har vi. Vi fokuserar på värde och affärsnytta snarare än tekniken i sig när vi sammanlänkar och styr tekniska system och hjälper våra kunder att utveckla verksamheten.
Läs gärna mer om våra referensuppdrag genom länkarna nedan.

REFERENSER INDUSTRI

Inom affärsområdet Industri arbetar vi med processautomation och övergripande integrationslösningar som skapar en effektiv och säker process. Vi har lång erfarenhet av att arbeta mot stora och komplicerade tillverkningsprocesser inom exempelvis läkemedels-, livsmedels-, petroleum- och verkstadsindustrin.

REFERENSER INFRASTRUKTUR

Inom affärsområdet Infrastruktur arbetar vi med styrning, övervakning och integrering av tekniska system inom väg- och spårbunden trafik som skapar en effektivare, säkrare och miljövänligare trafiksituation. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med stora och komplexa infrastrukturella projekt.

REFERENSER FASTIGHET

Inom affärsområdet Fastighet arbetar vi med styrning, övervakning och integrering av tekniska system i fastigheter där det ställs höga krav på miljö, person- och informationssäkerhet. Vi integrerar samtliga system och anläggningar i en fastighet med överordnade system för en säkrare och effektivare drift och övervakning.

ÅRLIG KUNDUNDERSÖKNING 2016

AcobiaFLUX har under flera år låtit göra undersökningar för att få reda på hur nöjda våra kunder är med olika aspekter av vårt erbjudande och vårt arbete.

Nöjda kunder

Vi har nöjda kunder! På frågan ”Hur nöjd är du totalt sett med AcobiaFLUX som leverantör” får vi betyget 4,16 på en 5-gradig skala. Det är ett gott betyg för vårt arbete.

Även rekommendationsviljan ser vi som ett gott tecken på att våra kunder är nöjda. Här får vi 4.36 på den 5-gradiga skalan.

Kunder uttrycker

”AcobiaFLUX har ett bra arbetssätt samt dedikerad och insatt personal”
”AcobiaFLUX har hög tillgänglighet. De är smidiga att ha att göra med. De är måna om oss som kund”

Anonyma citat från undersökningen.

Kundorienterade

Ytterligare ett av många goda betyg som vi är mycket nöjda över är betyget på 4,27 på den 5-gradiga skalan när det kommer till frågan om AcobiaFLUX är kundorienterade. Allt vi gör utgår ifrån de behov våra kunder har, därför känns detta betyg mycket viktigt för oss.

Vi är också stolta över de höga betyg som våra Systemutvecklare och Projektledare får vad gäller ”Personlig service” Det är ofta dessa personer som arbetar nära våra kunder, det gör dessa betyg mycket betydelsefulla. På en 5-gradig skala får våra Systemutvecklare 4,56 och våra Projektledare 4,45 för ”Personlig Service”.

Många av respondenterna lyfter också samarbetet mellan oss och dem som ett av våra främsta styrkor.

Kompetens

”Kompetens” lyfts av många respondenter som vår främsta styrka. Vi är därför stolta över resultatet som våra Systemutvecklare och Projektledare får på frågan ”om de är kompetenta och löser problem på ett professionellt sätt”. Våra Systemutvecklare får 4.47 och våra Projektledare får 4.20 på den 5-gradiga skalan. Bra jobbat!

Förbättringspotential

AcobiaFLUX strävar alltid efter att bli ännu bättre. Det finns alltid utrymma att utvecklas och förbättra alla delar av vår leverans för att öka vår kundnöjdhet. Vår kundundersökning är ett underlag för just utveckling och strävan efter att alltid bli bättre.

BÄST I VÄRLDEN PÅ CITECT

För den som ska arbeta med Citect finns bara ett val – AcobiaFLUX. Vi är ett av världens ledande företag inom området och det företag i Europa som har flest certifierade utvecklare av Citect.

LADDA NER REFERENSBLAD