ACOBIAFLUX-DAGEN

MISSA INTE ACOBIAFLUX-DAGEN 5 OKTOBER

 

I CENTRUM AV FRAMTIDEN

ACOBIAFLUX | VERKSAMHETSBERÄTTELS 2016

 

AX-PODDEN

EN TRENDSPANING INOM DIGITALISERINGEN

 

VISIONER

VARJE VERKSAMHET KAN FÖRFINAS

 

TANKEKRAFT

TEKNISK KOMPETENS ÄR BARA BÖRJAN

 

KONTROLL

VÅRA KUNDER FÅR KONTROLL

1
1

ACOBIAFLUX VERKSAMHET

AcobiaFLUX är en totalleverantör av Industriell IT & Automation. Vi är verksamma inom affärsområdena Industri, Infrastruktur och Fastighet.
Vi utvecklar innovativa och långsiktiga lösningar som både är anpassade för dagens uppgifter och redo för morgondagens krav. Det vinner både vi och våra kunder på.

INDUSTRI

Inom affärsområdet Industri arbetar vi med processautomation och övergripande integrationslösningar som skapar en effektiv och säker process. Vi har lång erfarenhet av att arbeta mot stora och komplicerade tillverkningsprocesser inom exempelvis läkemedels-, livsmedels-, petroleum- och verkstadsindustrin.

INFRASTRUKTUR

Inom affärsområdet Infrastruktur arbetar vi med styrning, övervakning och integrering av tekniska system inom väg- och spårbunden trafik som skapar en effektivare, säkrare och miljövänligare trafiksituation. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med stora och komplexa infrastrukturella projekt.

FASTIGHET

Inom affärsområdet Fastighet arbetar vi med styrning, övervakning och integrering av tekniska system i fastigheter där det ställs höga krav på miljö, person- och informationssäkerhet. Vi integrerar samtliga system och anläggningar i en fastighet med överordnade system för en säkrare och effektivare drift och övervakning.

LEDIGA TJÄNSTER

Utforska våra lediga tjänster.

LÄS MER

VÅRA MEDARBETARE

Hälsa på våra medarbetare.

LÄS MER

ARBETSPLATSEN

Kika in på arbetsplatsen.

LÄS MER

EX-JOBB

Läs mer om ex-jobb.

LÄS MER